Notice: Funktiota WP_Scripts::localize kutsuttiin väärin. $l10n-parametrin täytyy olla tyypiltään taulukko. Välittääksesi haluamiasi tietoja skripteille, käytä sen sijaan funktiota wp_add_inline_script(). Lisätietoja: Debugging in WordPress. (Tämä viesti lisättiin versioon 5.7.0.) in /biz/1/urheil1fi/html/wp-includes/functions.php on line 5866

Deprecated: Funktiota like_escape on kehotettu välttämään versiosta 4.0.0 asti! Käytä sen sijaan funktiota wpdb::esc_like(). in /biz/1/urheil1fi/html/wp-includes/functions.php on line 5414

Deprecated: Funktiota like_escape on kehotettu välttämään versiosta 4.0.0 asti! Käytä sen sijaan funktiota wpdb::esc_like(). in /biz/1/urheil1fi/html/wp-includes/functions.php on line 5414
Yritys : Koulutettu Urheiluhieroja Minna Kalmi

Yritys

Urheiluhieroja Minna Kalmi

Olen valmistunut Tampereen Urheiluhierojakoulusta kesäkuussa 2013. Olen koulutettu nimikesuojattu hieroja ja olen suorittanut hierojan erikoisammattitutkinnon urheilijan lihashuolto. Oman yrityksen avasin Nokialle 1.4.2014.

Teen asiakaslähtöistä työtä, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, vuorovaikutus on tärkeää. Parasta työssä on tyytyväinen asiakas joka on saanut apua lihasperäisiin ongelmiin.

hieronnan vaikutuksista

  • aineenvaihdunta vilkastuu
  • verenkierto vilkastuu
  • imunestekierto vilkastuu
  • hermosto rentoutuu/ärsyyntyy
  • nopeuttaa kuona-aineiden poistumista
  • lihasten elastisuus ja kimmoisuus kasvaa
  • palautuminen urheilusuorituksesta nopeutuu
  • lihaskiinnikkeiden väheneminen/poistuminen
  • nivelten liikelaajuus paranee

hieronnalla on paljon hyviä vaikutuksia niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka noudattaa toiminnassaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevia lakeja ja säädöksiä. Koulutettua hierojaa sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Koulutettu Urheiluhieroja Minna Kalmin ajanvaraus- ja asiakasrekistereille sekä Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta. Rekisteriseloste on tarkastettu ja päivitetty 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Koulutettu Urheiluhieroja Minna Kalmi  (Y-tunnus: 2608254-2)

Yrittäjäkatu 24, 37100 Nokia

urheiluhierojakalmi@hotmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Minna Kalmi urheiluhierojakalmi@hotmail.com

Yrittäjäkatu 24, 37100 Nokia

0451302289

3. Rekisterin nimi

Koulutettu urheiluhieroja Minna Kalmin asiakastieto- ja ajanvarausrekisteri

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen ja laskutustietojen ylläpito sekä ajanvarausten mahdollistaminen. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon ja laskutukseen, sekä näiden palveluiden edellyttämään viestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot:

nimi, sähköpostiosoite, osoite (mahdollisesti), puhelinnumero (mahdollisesti), sukupuoli (mahdollisesti), syntymäaika, tarpeelliset laskutustiedot (mahdollisesti), kieli, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannut. Järjestelmään tallennetaan lisäksi hoitosuhteen kannalta oleelliset asiakkaan tallennettavaksi hyväksymät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä ajanvarauksen ja asiakaskäynnin yhteydessä. Lisäksi rekisterinpitäjä tallentaa rekisteriin tietoja suorittamiensa hoitotoimenpiteiden perusteella.

7. Säännönmukainen tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdollisten hoitotietojen osalta viedään lain edellyttämät tiedot viranomaisten ylläpitämään Kanta-arkistoon.

8. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen päättymiseen saakka tai lain edellyttämän ajan. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettaviksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin kirjallisesti pyytää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteita

A) Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään jatkuvasti lukitussa kaapissa. Kaapin avain on käytettävissä ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakassuhteiden ylläpidossa ja laskutuksessa käytettävän tietojärjestelmän ylläpitäjä ja GDPR-asetuksen mukainen Tiedon käsittelijä on Ajas Oy. Rekisteritiedon käsittelyyn käytettävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja palvelimet on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suojattuina kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa Upcloud Oy:n palvelinsalissa Helsingissä. Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisten varmuuskopioiden avulla. Ajas Oy:n henkilöstö on vaitiolovelvollinen ja jokainen on allekirjoittanut salassapitosopimukset, jossa sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään asiakastietoihin liittyvää tietoa.

Ajanvarauksessa käytettävän erillisen tietojärjestelmän verkkopalvelu on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Ajanvarausjärjestelmään tallennetaan varauksen yhteydessä nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja tietoja säilytetään järjestelmässä ainoastaan sen aikaa, että varauksen ajankohta on ohittunut.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa, ellei laissa muuta määrätä.

Edellä mainitut pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan [2] kertaa vuodessa.

11. Lainsäädäntö

Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia. Rekisterinpitäjä on laatinut organisaatiossa GDPR:n 30. artiklan mukaisen sisäisen Selosteen käsittelytoimista.